[zpět na start stranu]

Stallmach, Rozinaoo Jakub Stallmach


Otec:Pavel Stallmach

Děti:Maryna


Vytvořen v programu AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).