[zpět na start stranu]

..., Melchardt+ bef 07.01.1738


Děti:Eva


Vytvořen v programu AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).