Genealogie české šlechty

Pro zájemce o šlechtu, která žila na našem území, tu mám pro začátek několik neúplných rodokmenů. Na jejich doplňování a vytváření dalších průběžně pracuji. Zatím mám stále mnoho nezpracovaného materiálu. Ale to neznamená, že se už nyní nemůžete k této stránce vyjadřovat. Pokud vás zajímá použitá literatura, pohleďte na stránku Prameny (sources). 

* - změna k 1.11.2006
NEW - nové soubory k 1.3.2007
* - změna k 1.3.2007
NEW - nové soubory k 1.10.2009
* - změna k 1.10.2009
* - změna k 17.11.2009
*-změna k 21.2.2010
NEW - nové soubory k 1.1.2011
* - změna k 1.1.2011
1) - změna k 19.9.2011
NEW - nové soubory k 1.3.2012
2) - změna k 1.3.2012


-A-


Aichelburg 2)

Alsterle z Rosenthalu
NEW
Althann 2)
Arco 2)

Auersperg
1)

-B-


Baillet de Latour
2)
Baratta-Dragono NEW
Barbo von Waxenstein
2)
Batthyány
2)
Bavor ze Strakonic
*
Beaufort-Spontin
2)
Bechinie z Lažan 2)
Belcredi
2)
Bellegarde
2)
Belrupt-Tissac
2)
Beneda z Nečtin
Benešovici 2)
Berchtold z Uherčic
2)
Beřkovský ze Šebířova
*
z Biberštejna
2)
Blücher von Wahlstatt
2)
Blümegen
2)
Bohdanecký z Hodkova
*
Boos von Waldeck NEW
Bořek Dohalský z Dohalic
2)
Bořita z Martinic
2)
z Boskovic
*
Breunner NEW
Březnický z Náchoda
2)
Bruntálský z Vrbna
2)
Buben
2)
Budovec z Budova
*
Bukůvka z Bukůvky
2)
Bünau
*
Buquoy
2)
Burggraf von Dohna/Purkrabí z Donína
2)
Butler 2)
Buzicové
*

-C-


Caretto
2)
z Cimburka
2)
Clam-Gallas
2)
Clary-Aldringen
2)
Collalto
2)
Colloredo
2)
Coudenhove
2)
Croy
2)

-D-


Dacziczký z Hesslowa *
Daun
2)
Desfours
2)
Deym ze Stříteže
2)
Dietrichstein
2)
Dlauhoweský z Dlauhévsi 
*
Dobrohost z Ronšperka
Dobrzenský z Dobrzenicz
2)
von Dohna
2)
Drnovský z Drnovic 
*
Droste zu Vischering
2)
Drslavici
2)
Dubský z Třebomyslic
2)
Dubský z Vitíněvsi
NEW

-E-


Eggenberg
2)
Eltz (Faust von Stromberg)
1)
Enis
2)
Erdödy
2)
Esterházy
2)

-F-


Faust von Stromberg (Eltz)
1)
Fellner von Feldegg
2)
Festetics de Tolna 2)
de Fin NEW
Forgách
2)
Fries von Frieseberg
2)
Fürstenberg – Freiherr
2)
Fürstenberg – Landgraf
2)

-G-


Golč z Golče
*
Griespek von Griespach
Gudenus
2)

-H-


Harant z Polžic a Bezdružic
*
Harbuval-Chamaré
2)
Hardegg (Prueschink v. Hardegg)
2)
z Harnachu NEW
Harrach 2)
Hartig
1)
Hartman z Hartenthalu
NEW
Hartmann von Klarstein 2)
Haugwitz
2)
Henckel von Donnersmarck
2)
Herberstein
2)
Hildprandt von Ottenhausen
2)
Hompesch
2)
Hoyos 2)
Hrabišici
*
Hroznatovci
*
Hrubý de Gelenj
2)
z Hustířan
2)
Hüyn
2)
Hýzrle z Chodů 2)

-CH-


Chanovský z Dlouhé Vsi NEW
Chorinský z Ledské
2)
Chotek
2)

-J-


Jankovský z Vlašimi
2)
Janovský z Janovic
2)
Jeník Zásadský z Gamsendorfu
*
Jenison
2)
Jeníšek z Újezda *

-K-


Kálnoky
2)
Kaplíř ze Sulevic
*
Kapoun ze Svojkova 2)
Karel ze Svárova *
Károlyi 2)
Kfelíř ze Zakšova
2)
Khevenhüller 2)
Khuen de Belasi
2)
Khuenburg (Küenburg)
2)
Kinský
2)
Klein von Wisenberg
*
Kobylka z Kobylího
*
Kokořovec z Kokořova 2)
z Kolowrat
2)
Korb von Weidenheim
2)
Korff-Schmising-Kerssenbrock 
2)
Kořenský z Terešova 2)
Kostka z Postupic
*
Kotz z Dobrze 2)
Kounic
2)
Krajíř z Krajku
2)
Kropáč z Krymlova NEW
Kropáček z Nevědomí *
Küenburg (Khuenburg) 2)
Kuefstein
2)
z Kunovic
2)
z Kunštátu a Poděbrad
2)
Kustoš ze Zubřího a Lipky 2)

-L-


Lamberg
2)
Lamezan-Salins
2)
Lamingar von Albernreut *
Lamotte-Frintropp NEW
Larisch-Mönnich
2)
Lažanský z Bukowé
2)
Leveneur NEW
Lexa von Aehrenthal *
Lhotka ze Zmyslova NEW
Liechtenstein 2)
Lichnovský z Voštic
2)
Lichtenstein-Castelcorn
2)
z Lobkowicz
2)
Lodron-Laterano
2)
Logothetti
2)
Löwenstein 2)
Lucemburkové 2)
Lützow
2)
Lynar *

-M-


Magnis
2)
Malovec
2)
Maltzan
2)
Markvartici
2)
Materna z Květnice
2)
Mathyseus z Hostinné NEW
Mattencloit 2)
Matuschka von Toppolczan 2)
Mensdorff-Pouilly 2)
Merveldt NEW
Metternich
2)
Michna z Vacínova
*
Miseroni de Lyson
2)
Mitrowský z Mitrowitz a Nemyšle 2)
Mladota ze Solopisk 2)
Morzin
2)

-N-


Nádherný z Borutína
2)
Náchodský z Nové Vsi
*
Neipperg NEW
Nekeš z Landeka
*
z Nestajova
*
Nimptsch
2)
Nostitz 1)

-O-


Oppersdorff
2)

-P-


Paar
2)
Pachta z Rájova
*
Pálffy
2)
Pallavicini
2)
Panosch z Kreuzimfeldu
NEW
Parish von Senftenberg *
z Pernštejna
*
Petřvaldský z Petřvaldu *
Pfefferkorn von Otopach *
Piccolomini
2)
Picot de Peccaduc 2)
Pilati NEW
von Plauen (Reuss)
2)
Ples Heřmanský ze Sloupna
NEW
Pluh z Rabštejna 2)
z Poděbrad 2)
Podstatzky z Prussinowitz 2)
Popovský ze Šarfenbachu
NEW
Porcia NEW

z Potštejna *
Pražma z Bílkova *
Prueschink von Hardegg
*
Prusinovský z Víckova *
Přehořovský z Kvasejovic *
Přemyslovci
2)
Příchovský z Příchovic 2)
Puteani
2)

-Q-


Querfurt-Mansfeld
2)

-R-


Rabenhaupt ze Suché
*
Radetzky z Radetze 2)
Radziwiłł
1)
Rajský z Dubnice
2)
Reuss (von Plauen)
2)
Rogendorff
2)
Rohan
2)
Ronovici
2)
Rottal
2)

-S-


Sahrer von Sahr (Žďárský) *
Saint-Genois d'Anneaucourt
*
Salhauzen
*
Salm-Reifferscheidt
2)
Sedlnický z Choltic 2)
Schaffgotsch
2)
Schall-Riaucour
*
Schebek
*
Schönburg (ze Šumburka)
2)
Schwarzenberg
2)
Sinzendorf
2)
von Skal und Gross-Ellguth (Velké Lhoty)
*
Slavata z Chlumu a Košumberka
2)
Smiřický ze Smiřic
*
ze Sovince *
von Spee
2)
Spiegel zum Diesenberg 2)
Spork 2)
Sprinzenstein
2)
Stadion 2)
Starhemberg
2)
Stillfried von Rattonitz
2)
Strachwitz
2)
Swéerts-Sporck
*
Sylva-Taroucca
2)
Szápáry
2)
Széchényi
2)
Széchy NEW
ze Šlejnic
2)
Šlik 2)
Šlovický ze Šlovic
2)
Šlovský ze Šlovic
*
ze Šternberka 2)
ze Šumburka (Schönburg)
2)
ze Švábenic
*
ze Švamberka *

-T-


Taaffe
2)
z Talmberka
*
Thun
2)
Thurn
2)
Thurn-Taxis
2)
Trautson NEW
Trauttmansdorff
2)
Trčka z Lípy
2)
Tunkl z Brnicka
*
Tvorkovský z Kravař
2)
Týřovský z Einsidlu 2)

-U-


Ubelli von Siegburg
*
Ugarte
2)
Ungnad 2)

-V-


Vančura z Řehnic
2)
z Veleslavína *
Vernier de Rougemont *
Vetter von der Lilie 2)
Věžník z Věžník 2)
Vítkovci
2)
z Vrchovišť
*
z Vřesovic
*

-W-


Waldbott NEW
Wallis
2)
Wamboldt NEW
Westphalen zu Fürstenberg 2)
Wiedersperger von Wiedersperg
2)
Wilczek
2)
Windisch-Grätz 2)
Wolff-Metternich
2)
Woracziczky z Pabienic
2)
Wratislav z Mitrovicz 2)
Wražda z Kunvaldu
2)

-Z-


Zajíc (Buzicové) *
Zapský ze Zap
2)
ze Zástřizl *
Záviš z Osenic *
Zedwitz 2)
Zessner von Spitzenberg 2)
Zhorský ze Zhoře
NEW
Zilvár z Pilníkova *
ze Zvole *
Žďárský ze Žďáru (Sahrer) *
z Žerotína 2)
Žižka z Trocnova NEW

Updated by VPJ 1.3.2012.
Zpět na domovskou stránku.