Vítám vás


na druhé verzi stránek na téma heraldika a genealogie.
Pocházím z krásného města Český Krumlov.
Dnes žijí v tomto městě čtyři generace příbuzných, z nichž mé děti patří k nejmladším.
Bohužel se nyní z rodinných důvodů trochu změnila má časová vytíženost, proto se již stránkám nemohu tolik věnovat. Předem se tak omlouvám, pokud nebudu obratem reagovat na Vaše maily.
Co je obsahem mých stránek:

Stránka Panstvo


Stále se vytváří!!!
Průběžně připravuji stránku věnující se rodokmenům šlechtických rodů, které žily na našem území. Protože zatím nemám kompletní materiál, jedná se většinou o rodokmeny víceméně neúplné. Úplným se jeví snad jen ten "Maternů z Květnice, Dietrichštejnů a Dobrzenských z Dobrzenicz".
Případné poznámky na toto téma budou samozřejmě velmi vítány.
Poslední aktualizace 1.1.2011.

Stránka Vývody


Zde se pokusím vytvořit vývody z 8 předků některých osobností z řad šlechty, která žila na našem území.

Stránka Prameny


Vám ukáže, z jakých zdrojů jsem čerpal informace, bez nichž by stránka Panstvo nevznikla.

Stránka Rodokmen


Jako přídavek nabízím genealogii mé rodiny (poslední úprava ze dne 23.11.2009). Bohužel není zdaleka kompletní, z důvodu nedostatku času, prostředků a zdrojů.
Takže, nejsme příbuzní?

Stránka Heraldika rodu Vítkovců


Naskenované erby nejmocnějšího českého panského rodu předbělohorského období.

Stránka Odkazy


Další odkazy na stránky s tématikou heraldika a genealogie.

Černice


Seznam příjmení, která se vyskytují v matrikách farního úřadu Černice.

Dotazy, návrhy, připomínky, podněty atd. zasílejte na můj e-mail vpj@patricus.info
Updated by VPJ 1.1.2011


Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
PaidVerts