PRAMENY (sources)


Literatura


Almanach českých šlechtických rodů (1996,1999,2001,2003) - A
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů (2005,2007,2008) - AR
Almanach de Gotha (Justus Perthes) – JP, JPA, JPB, JPF, JPG, JPU
R.Bačkovský - Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích I. (1948)
T.Baletka – Páni z Kravař (2003) - PZK
Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - BS
S. Bolom-Kotari - Hrad Bítov a jeho panství za vlády rodu Jankovských z Vlašimi (2006) - SBK
V.Březina - Rytířský stav v čechách a na Moravě v raném novověku "Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20.století" (2008) - BKV
M.M.Buben - Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů (2000) - MBE
J. M. Dobrzenský - Z Dobřenic je cesta dlouhá (1996)
Dobřenského genealogická sbírka -  DS
Fr.Dvorský - O starožitném panském rodě Benešoviců I. a II. (1907,1910) - BE
O.Felcman, R.Fukala - Poděbradové (2008) - POD
Heraldické a genealogické listy (časopis) - HGL
Heraldika a genealogie (časopis) - HG
H.Grote - Stammtafeln (1877)
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VII. (1981-1988)
J.Janáček - Valdštejnova pomsta (1992) - VAP
J.Janáček, J.Louda - České erby (1988)
J.Jánský - Páni ze Švamberka (2006) - JJS
H.von Kadich, C.Blažek - Der mährische Adel (1899) - MA
J.Kilián - Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu (2005) - FF
P.Koblasa - Czerninové z Chudenic (2000) - CH
P.Koblasa - Stručné dějiny rodu Buquoyové (2002) - BQ
J.Kotík - Letopisy rodu Haugwitzů (1997) - HW
S.Kotlárová – Bavorové rodu střely (2004) - BES
S.Kotlárová – Páni z Rožmitálu (2008) - PZR
E.A.Krahl, R.Belcredi - Mährisches Wappenbuch vom Jahre 1888
A.Kubíková - Oldřich II. z Rožmberka (2004) - OZR
A.Kubíková, V.Mašková, J.Veselý - Českokrumlovsko 1620-1850 (2003) - CKR
P.Mareš - Karel Častovec Myška ze Žlunic (2000) - MZ
P.Mašek - Modrá krev (1992,1999) - MK
F.Materna - Die Materna von Kwietnitz Saga (1991)
V.Matroszová - Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku (1999) - LM
R.J.von Meraviglia-Crivelli - Der böhmische Adel (1885) - BA
M.Mžyková, P.Mašek, S.Kasík - Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu (2002) - LO
B.Němec - Životopisná encyklopedie panského rodu Rožmberkové (2001) - ROZ
R.Nohel - Auerspergové v Čechách (1997) - AU
R.Nohel - Kutnohorské erbovní rody (1998)- KH
Ottův slovník naučný (1888-1909) - OSN
Paginae historiae (2005) - PH
F.Palacký,Z.Sternberg - Dějiny rodu Sternbergů (2001)
D.Papajík – Páni ze Sovince (2005) - PZS
J.Pilnáček - Rody starého Slezska (1991)
J.Pilnáček - Staromoravští rodové (1930)
M.Plaček, P.Futák - Páni z Kunštátu (2006) - PKU
M.Pojar – Jindřich Matyáš Thurn, muž činu (1998) - JMT
R.von Procházka - Genealogisches Handbuch erloschener böhmischen Herrenstandsfamilien (1973) - PR
R.von Procházka - Genealogisches Handbuch erloschener böhmischen Herrenstandsfamilien, Ergänzungsband (1990) - PD
rodinný archiv pana S.Gauster-Filek (Belrupt-Tissac)
rodinný archiv pana Ch.Maertense de Noordhout (Janovský z Janovic - Besme)
rodinný archiv pana J.Valenty (Zedwitz)
rodinný archiv rodu Dietrichstein a Mensdorff-Pouilly - AD
rodinný archiv rodu von Lang-Quantzendorff - LQ
R.Sarvaš - Očima nejstaršího z Kolowratů (1994) - ON
A.Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království Českého (1882-1927)
A.Sedláček - Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechů a Moravanů (1914)
M.Šandera - Páni z Dobrušky a z Opočna (2007) - PDO
A.Ševčík - Po stopách pánů šubířů z Chobyně (1947) - SC
J.Šůla - Colloredové a opočenští Colloredové - CO
D.Třeštík – Počátky Přemyslovců (1997) - PP
J.Urban – Lichtenburkové (2003) - JU
A.ml. z Valdštejna, M.Koldinská - Deník rudolfinského dvořana (1997)
A.Valenta – Dějiny rodu Kinských (2004) - DRK
T.Velímský - Hrabišici, páni z Rýzmburka (2002)
A.Zelenka - Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe (1979)
Zlínsko od minulosti k současnosti (časopis) - ZMS
J.Županič, M.Fiala, F.Stellner - Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české (2001) - ERK

Webové stránky


Almanach de Gotha-WW Person - GD
Almanach de Gotha - některé ročníky, francouzsky
Genea Portugal - POR
Genealogie - MM
Genealogie delle Dinastie Italiane - IT
Gilbert von Studnitz - GVS
Gudenus - Gudenus (nyní nefunkční)
José Verheecke
Karel Kysilka - ZLIMPKK
Leo van de Pas - LVDP
Libro d'Oro della Nobiltá Mediterranea - IT2
Liechtenstein
Ottové z Losu
Paul Theroff gen filesTheroff, PT
Robert Kenneth Sheets - KS
Rohan
WorldRoots Royal Pages - LVDP, BG

Zpět na domovskou stránku.
Updated by VPJ 8.6.2012